1. Vispārīgie personas datu apstrādes principi

Noteikumi par personas datu apstrādi nodrošina pamatu atbilstošai personas datu apstrādes īstenošanai. SIA BEST PLUS vienmēr nodrošinās, ka personas dati:
tiek apstrādāti godīgā, likumīgā un pārredzamā veidā;
ir adekvāti, atbilstoši un nav pārmērīgi;
ir precīzi un atjaunināti – neprecīzi vai nepilnīgi personas dati tiks laboti vai dzēsti, vai turpmāka datu apstrāde tiks apturēta;
netiek uzglabāti ilgāk, nekā nepieciešams;
tiek apstrādāti tikai konkrētam, skaidram un likumīgam mērķim, lai tos izmantotu paredzētajam nolūkam;
ir droši.

2. Personas datu apstrādes veidi

Mēs iegūsim un apstrādāsim jūsu personas datus dažādos veidos, ja jūs sazināsieties ar mums, izmantojot dažādus kanālus, tostarp mūsu tīmekļa vietni, piemēram, SIA BEST PLUS vietni.
Daži personas dati ir nepieciešami apstrādei, lai mēs varētu jums sniegt jūsu pieprasītos pakalpojumus, bet dažus personas datus apstrādei jūs varat izvēlēties brīvprātīgi. Mēs vienmēr jums paziņosim, kuri personas dati ir nepieciešami (piemēram, izmantojot zvaigznīti (*)), kā arī sekas, ja mums netiks sniegti šādi dati, piemēram, ka mēs nevarēsim (pilnībā) apmierināt jūsu pieprasījumu.
Personas datus, kurus mēs apkopojam un apstrādājam, parasti var iedalīt šādās kategorijās:
kontaktinformācija, piemēram, vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, nosaukums, darba vieta utt.;
informācija, ko sniedzat, sazinādamies ar mums, izmantojot tiešsaistes kontaktinformācijas veidlapas;
profila informācija gadījumā, ja izveidojat ar mums profilu vai kontu, tostarp lietotājvārdu un šifrētu paroli;
lietotāja informācija, piemēram, tehniskie dati attiecībā uz izmantošanu un apskati, ieskaitot IP adreses, kad apmeklējat mūsu mājaslapas vai lietojumprogrammas, tostarp trešo pušu vietnēs, skat. arī 5. punktu;
kad kādu pieņemam darbā, izmantojot SIA BEST PLUS vietni, turpmāk apstrādājam datus, kas ietver:
– prasmes, izglītību un darba pieredzi;
– novērtēšanas procesa rezultātus saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā;
– vecumu un dzimumu.
Sākotnējos darbā pieņemšanas posmos mēs neiegūstam un neapstrādājam īpašas datu kategorijas, piemēram, rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģiskos vai filozofiskos uzskatus, dalību arodbiedrībās, ģenētiskos/ biometriskos datus, seksuālo orientāciju un/ vai veselību. Tomēr varam iegūt īpašas personas datu vai sodāmības reģistru kategorijas vēlākā darbā pieņemšanas procesā, ja vietējie nodarbinātības noteikumi to pieprasa.

3. Mūsu paredzētais personas datu apstrādes mērķis

Jūsu personas dati tiks iegūti un apstrādāti tikai tajos gadījumos un tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams konkrētu, skaidri noteiktu un likumīgu mērķu izpildei. Mēs apstrādājam jūsu personas datus tikai, lai sasniegtu likumīgu mērķi, un parasti apstrādāsim jūsu personas datus tikai tad, ja:
jūs esat iesniedzis savu piekrišanu šādai datu apstrādei;
datu apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei;
datu apstrāde ir nepieciešama, lai ievērotu mums saistošo juridisko pienākumu;
datu apstrāde ir nepieciešama mūsu vai trešās personas likumīgo interešu labā, un šāda apstrāde netiek uzskatīta par kaitīgu attiecībā uz jums; piemēram, tā var būt saistīta ar mūsu interesēm, izstrādājot, novērtējot, tirgojot un pārdodot savus produktus un pakalpojumus, īstenojot, attīstot un uzturot biznesa attiecības ar saviem klientiem, piegādātājiem un cita veida biznesa attiecības, piemēram, izmantojot klientu segmentāciju un analīzi un statistikas sagatavošanu.

Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādiem mērķiem:
– lai atvieglotu vietnes, pakalpojumu un produktu izmantošanu;
– lai sazinātos ar jums, veidojot attiecības ar klientiem;
– lai nosūtītu jums biļetenus vai citus mārketinga materiālus, tostarp aptaujas, ja esat to pieprasījis;
– lai nodrošinātu vispārēju klientu apkalpošanu un atbalstu;
– lai pilnveidotu klientu ieskatus un zināšanas par to, kā tiek izmantoti mūsu dažādie pakalpojumi, tostarp tīmekļa vietnes un lietojumprogrammas, kā arī to novērtēšana un uzlabošana;
– lai izveidotu personalizētu vietnes saturu un meklēšanu;
– lai izveidotu un īstenotu biznesa vadību;
– lai pieņemtu darbā vakancēs;
– lai saglabātu kandidātus varbūtējai pieņemšanai darbā nākotnē;
– lai saglabātu iesniegumus potenciālai darbinieku pieņemšanai darbā nākotnē;
– lai ļautu ārējiem klientiem saglabāt izredzes iegūt darbu nākotnē un iekļautu tos kandidātu rezerves sarakstos;
– lai izpildītu visus piemērojamos likumus.

4. Izvēle

Tīmekļa vietne lietotājiem nodrošina izvēles iespējas, kas nozīmē, ka jūs izlemsiet, vai vēlaties saņemt mūsu jaunumus, īpašos piedāvājumus un citu informāciju par jaunām funkcijām, notikumiem un pakalpojumiem. Mārketinga piedāvājumi tiks aprakstīti pirms datu vākšanas, un jūsu piekrišana būs nepieciešama pirms jebkuru mārketinga materiālu nosūtīšanas pa e-pastu. Ja jūs vēlaties izdzēst sevi no adresātu saraksta un turpmāk nesaņemt ziņas par kādu tēmu, lūdzu, noklikšķiniet uz saites “Atteikties no abonementa” e-pasta vēstules apakšpusē.

5. Sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes mūsu mājaslapā

Kas ir sīkdatnes
Sīkdatne ir mazs teksta fails, kas tiek saglabāts jūsu datorā. Tas tiek lietots, lai fiksētu informāciju par to, kā esat izmantojis mūsu mājas lapu, piemēram, kad jūs pēdējo reizi apmeklējāt bestplus.lv un kāda veida informāciju esiet tajā meklējuši. Teksta datni spēj nolasīt tikai šī tīmekļa vietne, tādēļ šai informācijai nevar piekļūt neviens cits. Šī teksta datne nav kaitīga, nevar saturēt vīrusu vai programmas kodu, un to nav iespējams saistīt ar konkrētu personu vai IP adresi.

Kam tiek izmantotas sīkdatnes

Mēs esam ieinteresēti iegūt šo informāciju, lai varētu uzlabot jūsu kā lietotāja ērtības, kā arī lai saņemt datus un gūtu ieskatu, kas mums var noderēt, lai pārliecinātos, ka mūsu tīmekļa vietne ir noformēta un izveidota tā, lai jūs saņemtu pēc iespējas labākus pakalpojumus. Tādēļ tad, kad aizpildāt cenas aprēķina veidlapu, lietojiet izmantojat bestplus.lv vietni vai pierakstāties savā bestplus.lv portāla profilā, tiek lietotas sīkdatnes.

Sīkdatņu pieņemšana

Izmantojot tīmekļa vietni bestplus.lv, jūs piekrītat, ka mēs:

– apkopojam informāciju par to, kā izmantojat šo tīmekļa vietni, piemēram, cik bieži to apmeklējat un kuras lapas apskatāt. Saglabāto informāciju nav iespējams sasaistīt ne ar vienu konkrētu personu;
– saglabājam datus par to, kurš tīmekļa pārlūks un tehniskais nodrošinājums ir izmantots, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni;
– individuāli pielāgojam vietni un tās saturu atkarībā no informācijas, kas iegūta pēc jūsu pēdējā apmeklējuma.

Ar sīkdatņu palīdzību bestplus.lv tīmekļa vietnē apkopotā informācija var tikt izmantota arī tam, lai rādītu dažas reklāmas, kad internetā apmeklējat citas vietnes.

Kā pārtraukt sīkdatņu saņemšanu

Ja nevēlaties, lai jūsu datorā tiktu saglabātas sīkdatnes, tīmekļa pārlūka drošības iestatījumos ir iespējams atzīmēt “Nekad nepieņemt sīkdatnes”. Tad netiks saglabāta neviena bestplus.lv, ne arī kādas citas tīmekļa vietnes sīkdatne, tomēr jūsu datora ekrānā var parādīties paziņojums, ka mūsu vai kāda cita tīmekļa vietnē tās funkcijas nedarbojas pilnīgi.

Jūs sava pārlūka iestatījumus varat arī mainīt tā, lai katru reizi, kad tīmekļa vietne mēģina iestatīt sīkdatni, jūs tiktu brīdināts un varētu par katru sīkdatni izlemt, vai to pieņemt vai noraidīt.

Plašāka informācija par to, kā noraidīt sīkdatnes saglabāšanu, ir pieejama tīmekļa vietnē http://www.aboutcookies.org

Plašāka informācija par īpaši pielāgotu reklāmu atkarībā no jūsu interneta lietojuma paradumiem ir pieejama tīmekļa vietnē http://www.youronlinechoices.eu

Informācija par bestplus.lv lietotajām sīkdatnēm

Ir daži tīmekļa ārpakalpojumi, kas mūsu tīmekļa vietnē izmanto sīkdatnes:

Google Analytics
Facebook

Tas ir tīmekļa vietnes lietojuma analīzes rīks, kas apkopo datus par tīmekļa vietnes izmantošanas veidiem. Tiek saglabāta informācija, piemēram, par vietnes apmeklēšanai izmantoto datoraparatūru un programmatūru, apmeklētajām lapām un lietotāja apmeklējuma ilgumu.

6. Personas datu izpaušana, nosūtīšana un nodošana trešajām personām

Mūsu personas datu izpaušana un pārsūtīšana trešajām personām ir minimāla, un to nosaka, ja pastāv atbilstošs datu aizsardzības līmenis. Mēs varam atklāt vai padarīt personas datus pieejamus trešajām personām šādos apstākļos:
Trešās puses, kas veic pakalpojumus mūsu vārdā, piemēram, hostinga, IT atbalsta, mārketinga, administratīvos un citus pakalpojumus. Šādām trešajām personām ir atļauts apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un saskaņā ar rakstisku datu apstrādes līgumu.
Ja nepieciešams izveidot, īstenot vai aizstāvēt mūsu likumīgās tiesības.
Ja jūs esat iesniedzis iepriekšēju piekrišanu par personas datu izpaušanu trešajai personai.
Visu vai daļas SIA BEST PLUS aktīvu vai krājumu (ieskaitot, bet ne tikai saistībā ar bankrotu vai līdzīgām procedūrām) apvienošanas, pārdošanas, kopīgošanas (kopuzņēmuma darbību kontekstā), nodošanas, pārcelšanas vai citādas realizēšanas gadījumos.
Kā noteikts mūsu sīkdatņu politikā, skatīt 5. sadaļu.
Ja personas datu saņēmējs atrodas valstī, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts un nenodrošina adekvātu personas datu aizsardzības līmeni, mēs pārsūtīsim jūsu personas datus šādam saņēmējam tikai pēc rakstveida piekrišanas sniegšanas, pamatojoties uz ES Komisijas standarta līguma klauzulu.

7. Jūsu piekrišana

Kā minēts iepriekš, dažas no mūsu datu apstrādes darbībām tiks balstītas uz jūsu piekrišanu. Šādā gadījumā jums būs tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu.
Ja jūs atsaucat savu piekrišanu, mēs pārtrauksim apstrādāt jūsu personas datus, ja vien apstrāde nav atļauta vai nepieciešama saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem personas datu jomā vai citiem piemērojamiem likumiem un noteikumiem. Tādā gadījumā datu apstrāde vai uzglabāšana tiks turpināta, ciktāl tā atļauta vai nepieciešama saskaņā ar šiem piemērojamiem tiesību aktiem personas datu jomā vai citiem piemērojamiem likumiem un noteikumiem.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma. Turklāt, ja jūs atsaucat savu piekrišanu, mēs, iespējams, nevarēsim apmierināt jūsu pieprasījumus vai nevarēsim sniegt jums mūsu pakalpojumus.

8. Drošība

SIA BEST PLUS apņemas ieviest atbilstošus drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus, un vietne ietver drošības pasākumus mūsu kontrolē esošo personas datu aizsardzībai pret to nozaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu un izmainīšanu.

9. Jūsu tiesības

Jums ir tiesības piekļūt personas datiem, kas tiek apstrādāti saistībā ar jums, ievērojot noteiktus ar likumu noteiktos izņēmumus. Turklāt jūs varat iebilst pret jūsu personas datu iegūšanu un turpmāku apstrādi, un jums ir tiesības vajadzības gadījumā labot savus personas datus. Jūs varat arī pieprasīt mums ierobežot datu apstrādi.
Mēs izdzēsīsim vai labosim jebkādu informāciju, kas ir neprecīza vai novecojusi pēc lietotāja pieprasījuma.
Jūs varat pieprasīt bestplus.lv vietnei sniegtās informācijas dzēšanu jebkurā laikā. Tomēr informācija tiks uzglabāta saskaņā ar piemērojamām tiesiskajām un normatīvajām prasībām. Dati tiks iztīrīti, pamatojoties uz vietējiem tīrīšanas noteikumiem, kas konfigurēti sistēmā. Uzglabāšanas laiks ir 6 mēneši, ja vien vietējās likumdošanas prasības neparedz garāku vai īsāku obligāto uzglabāšanas laiku.
Mēs arī izdzēsīsim jūsu personas datus bez nepamatotas kavēšanās, ja vien mums nav juridiska pamata turpināt datu apstrādi, piemēram, ja datu apstrāde ir nepieciešama, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgo prasību vai nepieciešama, lai izpildītu ar jums noslēgtu līgumu.
Lai izmantotu kādu no iepriekš minētajām tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums, sk. 13. nodaļā.
Attiecībā uz šādiem pieprasījumiem, lūdzu, sniedziet mums atbilstošu informāciju, lai mēs varētu izpildīt jūsu pieprasījumu, tostarp jūsu vārdu, uzvārdu (nosaukumu) un e-pasta adresi jūsu identificēšanai. Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā mēneša laikā.
Ja nepiekrītat mūsu personas datu apstrādei, darām jums zināmu, ka varat iesniegt sūdzību savai vietējai datu aizsardzības aģentūrai.

10. Sūdzības

Ja jums ir kādas sūdzības par SIA BEST PLUS veikto personas datu apstrādi, lūdzu, nekautrējieties sazināties ar mums jebkurā laikā, skatiet 13. iedaļu.
Mēs izskatīsim un novērtēsim jūsu sūdzību, un, ja nepieciešams, varam sazināties ar jums, lai iegūtu papildu informāciju. 5 darba dienu laikā mēs vienmēr apstiprināsim jūsu sūdzības vai iebildumu saņemšanu.
Mēs cenšamies apstrādāt jebkuru sūdzību vai iebildumu viena mēneša laikā. Ja mēneša laikā nav iespējams pieņemt lēmumu, informēsim jūs par aizkavēšanās iemesliem un laiku, kad paredzams pieņemt lēmumu (ne vairāk kā 6 mēnešus pēc saņemšanas).
Jebkurā brīdī – pirms iepriekš aprakstītā sūdzības izskatīšanas procesa, tā laikā vai pēc šī procesa – jūs varat arī iesniegt sūdzību savai vietējai datu aizsardzības aģentūrai vai citai atbilstošai tiesai vai iestādei.

11. Saites uz citām vietnēm un tml.

Mūsu vietnē var būt saites uz citām tīmekļa vietnēm vai integrētām vietnēm. Mēs neesam atbildīgi par citu uzņēmumu (trešo personu) tīmekļa vietņu saturu vai šādu uzņēmumu praksi attiecībā uz personas datu ieguvi. Apmeklējot trešo personu vietnes, jums ir jāizlasa to īpašnieku politika attiecībā uz personas datu aizsardzību un citām atbilstošām politikām.

12. Kontaktinformācija

Ja jums ir pieprasījums vai jautājums attiecībā uz mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi vai šo paziņojumu par konfidencialitāti kopumā, lūdzu, sazinieties ar mums.