joomla

Pēc iegādes durvis nedrīkst pakļaut straujām temperatūras un mitruma izmaiņām (nenovietojiet durvis telpā, kur ir ļoti sauss gaiss un augsta temperatūra vai arī liels mitrums).

Pirms uzstādīšanas ieteicams durvis atstāt telpā, kurā tās tiks uzstādītas, vismaz uz 24 stundām, novietotas horizontālā stāvoklī.

Koks ir dabīgs materiāls un ir pakļauts nelielām izmaiņām temperatūras un mitruma ietekmē, kas izpaužas kā nenozīmīga mešanās un vērpšanās. Tas nav defekts, bet dabīga koka raksturīga iezīme. Vērtnes samešanās tiks uzskatīta par defektu tikai tad, ja tā pārsniegs 7 mm novirzi no taisnās malas, vērtnei atrodoties kārbā.

Durvis nedrīkst izmantot kā ārdurvis, jo tas var izraisīt durvju defektus, par kuru rašanos neatbild durvju ražotājs un izplatītājs.

Pirms uzstādīšanas darbu sākšanas uzmanīgi pārbaudiet durvju komplektāciju un visu izmēru (vērtnes, kārbas, durvju ailes) atbilstību.